Tạo thiệp online nơi khởi tạo những bức thiệp điện tử cực kỳ hấp dẫn về chủ đề quốc tế phụ nữ 8/3, ngày lễ tình yêu valetine 14/02, 20/10, 20/11
Tạo thiệp chúc mừng ngày 20 - 11 ngày nhà giáo Việt Nam - Ngày 20 tháng 11 là ngày "tôn sư trọng đạo" , nhân dịp này để thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy, người cô của mình.