Chế ảnh tâm trạng


Chế ảnh tâm trạng là tiện ích giúp bạn tạo ra những bức ảnh tâm trạng vô cùng độc đáo làm ảnh comment hay chia sẻ lên cộng đồng mạng.

Hướng dẫn chế ảnh tâm trạng

Để chế bức ảnh tâm trạng qua những câu nói, dòng status độc đáo của riêng mình bạn chỉ cần nhập chữ muốn viết vào ô text, sau đó click tạo.


Bình luận


Like page ->

Chủ đề liên quan