Thiệp thỉnh, thiệp mời

Tạo các mẫu thiệp thỉnh, thiệp mời trong Phật giáo. Các mẫu thiệp thông báo khóa tu, tạo banner khóa tu đẹp ấn tượng, thiệp thỉnh lễ khánh thành chùa, tạo thiệp thỉnh các sự kiện quan trọng tại chùa để tăng ni phật tử biết đến rộng rãi.

Category
Theo dõi page nhé