Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống

Chia sẻ bởi Thanh Tâm , ngày 20/08/2015 , xem 8.199

Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống muốn gửi đến bạn sẽ làm cho bạn có những giây phút thoải mái và thư giãn.

Những câu nói này đã được chúng tôi sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đem đến cho ban những nụ cười vui vẻ sau những ngày làm việc.

Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 1
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 1
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 2
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 2
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 3
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 3
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 4
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 4
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 5
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 5
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 6
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 6
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 7
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 7
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 8
Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống - Hình 8

Những câu nói hài hước về tình yêu và cuộc sống.
Bài viết liên quan