Khung ảnh trái tim nước dễ thương

18/01/2016 | 42,649 | Tạo thiệp tình yêu

Những bức hình sẽ ấn tượng hơn với tiện ích ghép ảnh online, lồng ảnh vào khung ảnh trái tim nước dễ thương.

Hướng dẫn : 

- Tải hình

- Click tạo ảnh.

Viết thư pháp

Viết chữ bánh sinh nhật

Ghép ảnh online


Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->