Ghép ảnh vào móc dây móc khoá online

16/04/2019
Tạo khung ảnh dây móc khoá tình yêu, ghéo ảnh vào dây móc khoá online , ghéo ảnh của bạn vào móc khoá cực đẹp

Hướng dẫn ghép ảnh vào móc khóa tình yêu : các bạn chọn mẫu muốn tạo > Up ảnh định ghép lên > Tùy chỉnh vùng ảnh bằng các di chuyển vùng nét đứt > Click "Tạo móc"


  • Chọn ảnh

Quảng cáo


Có thể bạn thích:

Category
Theo dõi page nhé