Ghép ảnh vào móc dây móc khoá online


Tạo khung ảnh dây móc khoá tình yêu, ghéo ảnh vào dây móc khoá online , ghéo ảnh của bạn vào móc khoá cực đẹp

Hướng dẫn ghép ảnh vào móc khóa tình yêu : các bạn chọn mẫu muốn tạo > Up ảnh định ghép lên > Tùy chỉnh vùng ảnh bằng các di chuyển vùng nét đứt > Click "Tạo móc"


Bình luận


Like page ->

Chủ đề liên quan