Viết chữ lên ảnh online, tạo các thông điệp status hình ảnh trực tuyến


Viết chữ lên ảnh online, tạo các thông điệp status hình ảnh ấn tượng trực tuyến với nội dung và các hình ảnh tuỳ chọn của bạn

HƯớng dẫn tạo : Bước 1:  Bạn upload ảnh làm hình nền hoặc chọn mẫu có sẵn ở  bước 2, nhập nội dung cần tạo : có thể là câu nói hay bài thơ, mỗi câu 1 dòng và nhấn nút tạo thông điệp. Hoặc bạn tải ứng dụng Ephoto 360 để trải nghiệm nhanh hơn khi click vào chủ đề viết status và thông điệp


4. Màu Chữ:

Click chuột vào ô màu để chọn

Bình luận


Chủ đề liên quan