Viết chữ lên ảnh online, tạo các thông điệp status hình ảnh trực tuyến

1,611,384 view
Viết chữ lên ảnh online, tạo các thông điệp status hình ảnh ấn tượng trực tuyến với nội dung và các hình ảnh tuỳ chọn của bạn hoặc chọn 8 mẫu hình nền để viết

Hướng dẫn tạo :

Bước 1:  Bạn chọn hình nền có sẵn hoặc tự  upload ảnh làm hình nền

Bước 2: Nhập nội dung cần tạo : có thể là câu nói hay bài thơ, mỗi câu 1 dòng và nhấn nút tạo thông điệp


  • Chọn ảnh
-- Quảng cáo --


Có thể bạn thích: