Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á
24/01/2018 | 1,774
Sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước Qatar để tiến vào chung kết U23 Châu Á. Cộng đồng mạng lại có dịp chế ra các bức ảnh hài hước để ăn mừng và cổ vũ cho đội nhà.

Cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam Nào

Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 1
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 1
Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 2
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 2
Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 3
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 3
--- Quảng cáo ---

Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 4
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 4
Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 5
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 5
Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 6
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 6
--- Quảng cáo ---

Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 7
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 7
Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 8
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 8
Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 9
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 9
--- Quảng cáo ---

Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 10
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 10
Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 11
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 11
--- Quảng cáo ---

Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 12
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 12
Bộ ảnh chế U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử tiến vào chung kết U23 châu Á- Hình 13
Ảnh chế U23 sau chiến thắng - Hình 13

Nguồn ảnh : Sưu tầm

Từ khoá: u23 việt nam ảnh chế bóng đá u23 châu á


Danh mục kho thiệp :