Khung ảnh tâm trạng hy vọng

15/03/2016 | 79,562 | Ghép ảnh online

Giờ đây bạn thỏa sức tạo ra những bức ảnh tâm trạng với việc ghép hình vào khung ảnh tâm trạng hy vọng online

Để ghép ảnh bạn chỉ cần chọn những bức hình muốn ghép tải lên, sau đó tùy chỉnh vùng hiển thị ảnh với việc di chuyển vùng nét đứt (phóng to, thu nhỏ sao cho hợp với vùng ảnh). Click "tạo ảnh"


Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->