Khung ảnh giấy cổ điển

25/01/2016 | 56,368 | Tạo avatar online

Tạo những bức ảnh mang phong cách cổ điển với việc ghép ảnh,lồng ảnh vào khung ảnh giấy cổ điển online.

Hướng dẫn : bạn chỉ cần nhập tên muốn ghi lên ảnh, click tạo ảnh sẽ được ảnh bìa tết độc đáo.

>> Câu đối tết

>> Viết thư pháp

>> Ghép ảnh online


Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->