Khung ảnh quả cầu thuỷ tinh

30/11/2015 | 146,604 | Tạo avatar online

Khung ảnh quả cầu thuỷ tinh, ghép ảnh vào quả cầu thuỷ tinh trực tuyến, ghép ảnh quả cầu pha lê, lồng ảnh vào quả cầu pha lê giúp bạn có bức ảnh quả cầu thuỷ tinh đẹp..

Hướng lồng ảnh vào quả cầu pha lê : chọn mẫu bạn thích > Upload ảnh và tùy chình vùng hiển thị > Click "Tạo Ảnh".

>> Khung ảnh đồng hồ cổ điển

>> Xin chữ đầu năm 2016

>> Câu đối thư pháp tết 


Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->