Tạo thiệp kỷ niệm

Tạo các thiệp kỉ niệm , hay các hình ảnh lưu lại kỷ niệm của mọi người: lưu bút học trò..