Ghép ảnh vào quả cầu giáng sinh

36,153 | Giáng sinh

Ghép ảnh, lồng ảnh vào quả cầu trang trí cây thông giáng sinh ấn tượng.

Hướng dẫn: Chọn mẫu khung ảnh - Tải hình và tùy chỉnh - Click "Tạo ảnh"

 


Bình luận


Chủ đề liên quan