Thiệp Cổ Động Phòng Chống Covid-19

Tạo thiệp cổ động phòng chống Covid-19 là công tác tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để ngăn chặn khả năng lây lan của COVID-19. Cùng Thiệp Mừng tạo và chia sẻ những hình ảnh phòng chống dịch bệnh covid 19, cùng đưa Việt Nam vượt qua đại dịch.

Category
Theo dõi page nhé