Tạo lưu bút trên sổ


Tạo lưu bút trên sổ ghi chú , tiện ích viết chữ lên ảnh , bạn có thể tạo các status hay các lưu bút và chia sẻ cung mọi người

Nhập chữ bạn cần tạo , điều chỉnh màu ... 


Màu Chữ:

Click chuột vào ô màu để chọn

Bình luận


.

Like page ->

Chủ đề liên quan