Ghép ảnh vào khung ảnh lịch


Ghép ảnh vào khung ảnh lịch, tạo khung ảnh đẹp với lịch bàn

-> Chọn mẫu bạn thích -> Upload ảnh và chọn vùng crop -> Nhấn nút "Tạo khung ảnh"

Viết thư pháp

Bánh sinh nhật đẹp

Viết chữ bánh sinh nhật


Bình luận


Like page ->

Chủ đề liên quan