Tạo thiệp Cưới Online 2018

03/12/2015 | 267,354 | Tạo thiệp cưới

Cùng chung tay tạo những bức thiệp cưới, thiệp mời cưới, in chữ lên thiệp cưới online cực kỳ hấp dẫn mời bạn bè online trên cộng đồng mạng.

Hướng dẫn tạo thiệp cưới online

- Upload và tùy chỉnh hình ảnh > Điền nôi dung như : tên, thời gian, địa điểm tổ chức lễ cưới, thời gian, ... > Click "Tạo thiệp cưới" 


Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->