Tạo thiệp mời sinh nhật


Tạo thiệp mời sinh nhật, viết thiệp mời sinh nhật online gửi mời bạn bè qua mail hay facebook

Hướng dẫn tạo thiệp mời sinh nhật online :

- Chọn mẫu thiệp > Upload và tùy chỉnh hình ảnh > Nhập nội dung thiệp mừng > Click "Tạo Thiệp"

>> Viết chữ bánh sinh nhật

>> In hình lên bánh sinh nhật

>> Tạo bánh sinh nhật online


Bình luận


Like page ->

Chủ đề liên quan