Tạo status facebook tâm trạng


Tạo Status facebook tâm trạng theo ngày sinh và avatart của bạn . Chỉ cần nhập ngày sinh và nội dung bạn có 1 status ấn tượng

Các bạn có thể tạo thêm stauts với hình nền và các câu tự chọn với tiện ích : Viết chữ lên ảnh online


Bình luận


Like page ->

Chủ đề liên quan