Viết tên lên hình trái tim

10/04/2016 | 367,591 | Hiệu ứng chữ, ảnh

Viết tên lên hình trái tim, hay viết chữa lên trái tim tiện ích viết chữ lên ảnh đơn giản mà sâu sắc. Bạn có thể ghi tên Bạn hay người ấy lên hình trái tim để làm hình nền hay tặng cho nhau sẽ rất ấn tượng đó

Ghi 1 từ hoặc 2 từ tránh quá dài nhất nút tạo ảnh và thưởng thức 


Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->