Hiệu ứng chữ trên mặt nước

08/03/2016 | 323,585 | Hiệu ứng chữ, ảnh

Nhanh tay thể hiện tài năng chế ảnh với việc viết tên trên mặt nước vô cùng ấn tượng qua hiệu ứng chữ trên mặt nước online

Hướng dẫn viết chữ trên mặt nước : mọi người điền tên của mình, chọn kiểu chữ ngang (chữ dọc), sau đó bạn chọn loại ảnh và cuối cùng click "Tạo Ảnh".


Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->