Viết tên chữ ánh sáng online (v2)

03/03/2016 | 313,036 | Hiệu ứng chữ, ảnh

Viết tên chữ ánh sáng online phần 2 , nâng cấp từ hiệu ứng tên ánh sáng . Các bạn có thể tạo chữ ánh sáng để làm avatart cover facebook ấn tượng

Hướng dẫn:

- Bạn nhập chữ (1-3 từ)  chọn font : thư pháp, tình yêu , hay nghệ thật 

- Chọn loại ảnh : banner hoặc facebook 

nhấn nút tạo là bạn có  ảnh hiệu ứng chữ theo tên ấn tượng. Hi vọng các bạn thích  tiện ích này ...


Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->