Tạo Typography online nghệ thuật

30/03/2018 | 73,526 | Thông điệp yêu thương

Tạo Typography online nghệ thuật đơn giản với tiện ích của thiepmung.com, với nhiều hình nền có sẵn hoặc bạn có thể tự uplaod được hình nền của mình

Hướng dẫn: Bạn chọn hình nền có sẵn hoặc tự upload ảnh của mình, chọn font , nhập nội dung


3. Màu Chữ:

Click chuột vào ô màu để chọn

Bình luận

----- Quảng cáo -----


Like page ->